本页主题: ELEKTITAJ VERKOJ DE MAO ZEDONG (老三篇世界语版) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

maobadi
级别: 精灵王


精华: 0
发帖: 1265
威望: 1275 点
红花: 12650 朵
贡献值: 0 点
在线时间:535(小时)
注册时间:2009-11-30
最后登录:2013-12-21

 ELEKTITAJ VERKOJ DE MAO ZEDONG (老三篇世界语版)

图片:
PROLETOJ EL CXIUJ LANDOJ, UNUIGXU!
  


ELEKTITAJ VERKOJ DE MAO ZEDONG
La originala teksto:
Elektitaj Verkoj de Maux Zedong
de Fremdlingva Eldonejo
en Cxinio, 1971-76
tajpis kaj html-igis:
Kauxase Takajuki/Sekijama Sooicxi


ENHAVO

LA MALNOVAJ TRI VERKOJ

Memore al Norman Bethune(21 dec. 1939)

Servu al la popolo(8 sep. 1944)

Montotranslokigo fare de Malsagxa Avo(11 jun. 1945)

  
  
  

 
 
indianmaoist.blogspot.com
顶端 Posted: 2011-07-01 10:09 | [楼 主]
maobadi
级别: 精灵王


精华: 0
发帖: 1265
威望: 1275 点
红花: 12650 朵
贡献值: 0 点
在线时间:535(小时)
注册时间:2009-11-30
最后登录:2013-12-21

 

MEMORE AL NORMAN BETHUNE
(21 decembro 1939)

Kamarado Norman Bethuen[1] estis membro de la Komunista Partio de Kanado. Kiel sendito de la Komunistaj Partioj de Kanado kaj Usono, li ne trovis la vojagxon longa por veni al Cxinio fore de miloj da mejloj en la agxo de cxirkaux 50 jaroj, kun la celo helpi Cxinion en gxia Kontrauxjapana Rezistmilito. Li atingis Jan'an en la printempo de la lasta jaro, poste laboris en la montaro Vutaj kaj tie, bedauxrinde, oferis la vivon sur sia posteno. Estante fremdulo, li rigardis kiel sian propran la liberigan aferon de la cxina popolo, sen ajna egoisma motivo. Kia spirito tio estas? Tio estas la spirito de internaciismo, la spirito de komunismo. Cxiu membro de la Komunista Partio de Cxinio devas lerni de li tiun spiriton. Leninismo instruas, ke la monda revolucio povas venki nur tiuokaze, se la proletaro de la kapitalismaj landoj subtenas la liberigan batalon de la koloniaj kaj duonkoloniaj popoloj kaj la proletaro de la kolonioj kaj duonkolonioj subtenas la liberigan batalon de la proletaro de la kapitalismaj landoj.[2] Kamarado Bethune praktikis tiun leninisman linion. Ankaux ni cxinaj kompartianoj devas praktiki tiun linion. Ni devas unuigxi kun la proletaro de cxiuj kapitalismaj landoj, kun tiu de Japanio, Britio, Usono, Germanio, Italio kaj cxiuj aliaj kapitalismaj landoj, kaj nur tiel ni povas faligi imperiismon, liberigi nian nacion kaj nian popolon kaj liberigi la naciojn kaj popolojn de la mondo.?Tio estas nia internaciismo, la internaciismo per kiu ni oponas kontraux malvasta naciismo kaj malvasta patriotismo.
La spirito de kamarado Bethune, lia kompleta sindono al aliaj sen ajna konsidero pri si mem, elmontrigxis en lia ekstreme respondeca sento al la laboro kaj lia ekstreme varma koro al kamaradoj kaj la popolo. Cxiu kompartiano devas lerni de li. Estas nemalmultaj homoj, kiuj ne respondecas pri sia laboro, preferante la malpezan kaj evitante la malfacilan, sxargxante aliajn per pezaj taskoj kaj elektante por si la facilajn. Antaux cxiu afero, ili unue kalkulas por si mem kaj poste poraliaj. Farinte ion, ili eksentas, ke ili havas grandan meriton, kaj sxatas sin lauxdi, timante, ke aliaj ne scias. Kaj al kamaradoj kaj la popolo, anstataux esti plenkore varmaj, ili estas malvarmakoraj, indiferentaj kaj sensentaj. Tiaj homoj en efektiveco ne estas komunistoj aux almenaux ne estas kalkuleblaj kiel puraj komunistoj. Neniu el tiuj, kiuj revenis de la fronto, ne montris sian admiron kaj ne estis tusxita de la spirito de Bethune, parolante pri li. La armeanoj kaj popolanoj de la Sxanhi-Cxahar-Hebej-a Limregiono, kiuj persone estis kuracitaj de D-ro Bethune aux propraokule vidis lian laboron, cxiuj estis kortusxitaj. Cxiu kompartiano nepre devas lerni de kamarado Bethune tian spiriton de vera komunisto.

Kamarado Bethune estis kuracisto. Li faris kuracadon sia profesio kaj strebadis cxiam al pli alta nivelo en sia kuracarto; en la tuta medicina servo de la Oka-voja Armeo, lia kuracarto estis elstara. Tio estas ankaux ekstreme bona instruo por tiuj, kiuj emas sxangxi sian laboron vidante ion malsaman, kaj por tiuj, kiuj malestimas teknikajn laborojn, konsiderante ke tiuj estas sensignifaj kaj ne donas bonan perspektivon. Mi renkontigxis kun kamarado Bethune nur unu fojon.?Poste li skribis al mi multajn leterojn. Sed pro okupateco mi skribis al li nur unu respondleteron kaj ecx ne scias, cxu li ricevis gxin. Lia forpaso estas por mi tre dolora. Nun ni cxiuj rememoras lin; tio montras, kiel profunde lia spirito tusxis nian koron. Ni cxiuj devas lerni de li la spiriton de absoluta senegoismo. Kun tiu spirito oni povos fari sin homo ege utila al la popolo. Homo povas havi grandan aux malgrandan kapablon, sed se li havas tiun spiriton, li jam estas homo nobla, pura, bonvirta, Iibera de trivialaj interesoj kaj utila al la popolo.

KLARIGOJ
1. Norman Bethune estis membro de la Komunista Partio de Kanado, fama kuracisto. En 1936, kiam la germanaj kaj italaj fasxismaj banditoj invadis Hispanion, li persone iris al la fronto por servi la kontrauxfasxisman hispanan popolon. En 1937, kiam eksplodis la Kontrauxjapana Rezistmilito de Cxinio, li gvidis medicinan trupon el kanadaj kaj usonaj kuracistoj al la cxinaj liberigitaj regionoj. En aprilo 1938, li alvenis tra Jan'an al la Sxanhi-Cxahar-Hebej-a Limregiono kaj laboris tie du jarojn. Liaj sindonemo, labor-entuziasmo kaj respondeca sento estis modelo imitinda por cxiuj. Pro sangyenenigxo dum operacio de vunditoj li mortis en la 12-a de novembro 1939 en la gubernio Tanghian, Hebej-provinco.
2. Vd. J. V. Stalin "Pri la Fundamentoj de Leninismo", parto 6, "Nacia Problemo".
  
  
  

 
 
indianmaoist.blogspot.com
顶端 Posted: 2011-07-01 10:10 | 1 楼
maobadi
级别: 精灵王


精华: 0
发帖: 1265
威望: 1275 点
红花: 12650 朵
贡献值: 0 点
在线时间:535(小时)
注册时间:2009-11-30
最后登录:2013-12-21

 

SERVU AL LA POPOLO
(8 septembro 1944 )

Tio cxi estas parolado farita de kamarado Maux Zedong en la funebra kunveno por kamarado Gxang Side, kunvokita de institucioj rekte sub la Centra Komitato de la Komunista Partio de Cxinio.
  
Nia Komunista Partio kaj la de gxi gvidataj Oka-voja kaj Nova Kvara Armeoj estas revoluciaj trupoj. Tiuj niaj trupoj ekzistas ekskluzive por la liberigo de la popolo kaj laboras senrezerve por la interesoj de la popolo. Kamarado Gxang Side[1] estis unu el la batalantoj de tiuj trupoj.

Cxiuj homoj devas morti, sed ne cxiu morto havas saman signifon. La antikva cxina literaturisto Sima Kian diris : Cxiu devas morti, sed la morto de iu estas pli peza ol la monto Tajsxan, dum la morto de alia pli malpeza ol lanugero."[2] La morto por la interesoj de la popolo estas pli peza ol la monto Tajsxan; la morto de tiu, kiu laboras por fasxismo kaj oferas sian vivon por ekspluatantoj kaj subpremantoj de la popolo, estas pli malpeza ol lanugero. Kamarado Gxang Side mortis por la interesoj de la popolo, kaj lia morto estas pli peza ol Tajsxan.

Ni servas al la popolo, kaj tial se ni havas mankojn, ni ne timas, ke aliaj ilin montras kaj kritikas. Cxiu ajn povas montri al ni niajn mankojn. Ni estas pretaj korekti ilin, se nur li kritikas prave. Kaj ni tuj akceptas proponon de iu ajn, se nur gxi estas utila al la popolo. La propono pri "elitigo de trupoj kaj simpligo de administrado" estis elmetita de sinjoro Li Dingming,[3] kiu ne estas ano de nia Partio. Lia propono estas bona kaj utila al la popolo, do ni akceptis gxin. Se nur ni persistas en cxio bona kaj korektas cxion malbonan por la interesoj de la popolo, niaj trupoj sendube prosperos.

Ni venis el plej diversaj anguloj de nia lando kaj kolektigxis kunen por komuna revolucia celo. Kaj kune kun la plejparto de la cxina popolo, ni devas dauxre iri la vojon al tiu revolucia celo. Hodiaux, ni jam gvidas bazlokojn kun 91 milionoj da logxantoj, [4] sed tio ne suficxas, ni devas ankoraux plivastigi ilin, por ke ni povu gajni la liberigxon de la tuta nacio. En tempo de malfacileco, ni devas vidi niajn atingojn, devas vidi la lumon kaj devas levi nian kuragxon. Nun la cxina popolo trovigxas en suferado, ni havas devon savi gxin kaj lukti per nia tuta forto. Kie estas lukto, tie estas vivofero, kaj morto okazas konstante. Sed, pensante pri la interesoj de la popolo kaj pri la suferoj de la plejparto de la popolo, ni trovas, ke ni mortas indan morton, se ni mortas por la popolo. Tamen, ni devas kiel eble plej multe redukti nenecesajn vivoferojn. Niaj kadroj devas zorgi pri cxiu batalanto, kaj cxiuj en la revoluciaj vicoj devas zorgi, ame protekti kaj helpi unu alian. Estonte kiam iu ajn el niaj vicoj mortos, tute egale cxu tiu estas kuiristo aux batalanto, se nur li faris ian utilan laboron, ni honoros lian enterigon per nia cxeesto kaj okazigos funebran kunvenon. Tio farigxu regulo. Tion ni devas rekomendi ankaux al la popolanoj. Se iu en vilagxo mortos, oni okazigu funebran kunvenon. Per tio ni esprimu nian kondolencon kaj unuigu la tutan popolon.

KLARIGOJ
1. Kamarado Gxang Side, batalanto de la Gvardio de la Centra Komitato de la Komunista Partio de Cxinio, partoprenis la revolucion ekde 1933, partoprenis en la Longa Marsxo kaj iam vundigxis. Li estis kompartiano, kiu lojale servis al la interesoj de la popolo. Li mortis en la 5-a de septembro 1944 en Ansaj-gubernio, norda Sxenhi, pro la subita disfalo de fornego, dum li zorgis pri la produktado de lignokarbo.
2. Sima Kian, fama cxina literaturisto kaj historiisto de la dua jarcento a.K., estas la auxtoro de Sxi Gi, kiu konsistas el 130 pecoj. La citita frazo devenas de lia "Respondo al la Letero de Jxen Sxauxking".

3. Li Dingming, prudenta sinjoro en norda Sxenhi, estis elektita vicprezidanto de la Registaro de la Sxenhi-Gansu-Ninghia-a Limregiono.

4. Tio aludas pri la totala logxantaro de la Sxenhi-Gansu-Ninghia-a Limregiono kaj la aliaj liberigitaj regionoj en norda, meza kaj suda Cxinio.
  
  
  

 
 
indianmaoist.blogspot.com
顶端 Posted: 2011-07-01 10:11 | 2 楼
maobadi
级别: 精灵王


精华: 0
发帖: 1265
威望: 1275 点
红花: 12650 朵
贡献值: 0 点
在线时间:535(小时)
注册时间:2009-11-30
最后登录:2013-12-21

 

MONTOTRANSLOKIGO
FARE DE MALSAGXA AVO
(11 junio 1945)
Tio cxi estas la ferma parolado farita de kamarado Maux Zedong en la Sepa Tutlanda Kongreso de la Komunista Partio de Cxinio.
Ni havis tre sukcesan kongreson. Ni faris tri aferojn. Unue, ni decidis la linion de la Partio, nome kuragxe mobilizi la amasojn kaj pligrandigi la popolajn fortojn, por ke sub la gvido de nia Partio ili venku la japanajn agresantojn, liberigu la tutlandan popolon kaj starigu nov-demokratian Cxinion. Due, ni akceptis la novan statuton de la Partio. Trie, ni elektis la gvidan organon de la Partio - la Centran Komitaton. De nun nia tasko estas gvidi la tutan membraron efektivigi la linion de la Partio. Nia kongreso estas kongreso de venko, kongreso de unuigxo. La delegitoj donis bonegajn opiniojn pri la tri raportoj. Multaj kamaradoj faris memkritikon kaj, celante al unuigxo, gxin atingis per memkritiko. Tiu cxi kongreso estas modelo de unuigxo, de memkritiko kaj de enpartia demokratio.

Post la fermo de la kongreso, multaj kamaradoj reiros al siaj laborpostenoj kaj al diversaj batalkampoj. Kamaradoj, kiam vi alvenos al diversaj lokoj, vi propagandu la linion de la kongreso kaj, pere de la membroj de la tuta Partio, klarigu gxin al la vastaj popolamasoj.

La celo de nia propagando pri la linio de la kongreso estas tio, ke la tuta Partio kaj la tuta popolo starigu fidon pri la nepra triumfo de la revolucio. Unue, ni devas plialtigi la politikan konscion de la avangardo, por ke gxi faru firman decidon, timu nenian oferon kaj superu cxiujn malfacilojn por akiri venkon. Sed tio ankoraux ne suficxas. Ni devas veki ankaux la politikan konscion de la vastaj popolamasoj de la tuta lando, por ke ili volonte kaj gxoje batalu kune kun ni por akiri venkon. Ni havigu al la tuta popolo la jenan fidon: Cxinio apartenas al la cxina popolo, sed ne al la reakciuloj. Estas antikva cxina fablo nomata "Montotranslokigo Fare de Malsagxa Avo". Gxi rakontas pri maljunulo, kiu logxis en norda Cxinio antaux tre tre longa tempo kaj estis konata kiel Malsagxa Avo de la Norda Monto. Sude antaux lia domo staris du grandaj montoj Tajhang kaj Vangvu, kiuj baris al li la vojon. Li decidis gvidi siajn filojn por forigi tiujn cxi montojn per sxipatoj. Alia maljunulo, konata kiel Grandagxulo Sagxa, vidis ilin kaj ridis, dirante: "Kiom malsagxaj vi estas ! Estas tute neeble por vi kelkaj homoj fose forigi tiajn du grandajn montojn." Malsagxa Avo respondis: "Kiam mi mortos, miaj filoj dauxrigos la laboron; kiam ili mortos, estos miaj nepoj, kaj poste iliaj filoj kaj nepoj, kaj tiel plu senfine. Kvankam la du montoj estas tre altaj, tamen ili ne povos kreski kaj, kun defosado de cxiu peco, ili farigxos pli malaltaj. Kial do ni ne povos ilin ebenigi?" Refutinte la eraran opinion de Grandagxulo Sagxa, li dauxrigis la fosadon cxiun tagon sen iometa sxanceligxo. Tio kortusxis Dion, kaj li sendis teren du angxelojn, kiuj surdorse forportis la montojn.[1] Nuntempe, trovigxas ankaux du grandaj montoj peze kusxantaj sur la dorso de la cxina popolo. Unu estas imperiismo kaj la alia feuxdismo. La Komunista Partio de Cxinio jam antaux longe decidis forigi ilin. Ni devas nepre persisti kaj labori sencxese, kaj ankaux ni kortusxos Dion. Nia Dio estas neniu alia ol la popolamasoj de la tuta Cxinio. Se ili levigxos kaj fosos kune kun ni, kial ni ne povos ebenigi la du montojn?

Hieraux, du usonanoj estis reirontaj al sia lando, kaj mi diris al ili, ke la usona registaro volas subfosi nin kaj tio ne estas permesita. Ni oponas la politikon de la usona registaro subteni Cxiang Kajsxek kontraux la komunistoj. Tamen ni diferencigas, unue, la usonan popolon disde gxia registaro kaj, due, interne de la usona registaro la politikdecidantojn disde la subaj ordinaraj funkciuloj. Mi diris al la du usonanoj: "Diru al la politikdecidantoj en via registaro, ke ni malpermesas al vi usonanoj eniri en la liberigitajn regionojn, cxar via politiko estas subteni Cxiang Kajsxek kontraux la komunistoj kaj ni devas esti singardemaj. Vi povas veni al la liberigitaj regionoj, se via celo estas batali kontraux Japanio, sed unue devas esti kontrakto. Ni ne permesas al vi sxtele iri cxien. Cxar Patrick J. Hurley jam publike deklaris sin kontraux kunlaboro kun la Komunista Partio de Cxinio,[2] do kial vi ankoraux volas alveni kaj vagacxi cxie en niaj liberigitaj regionoj?"

La politiko de la usona registaro subteni Cxiang Kajsxek kontraux la komunistoj montras la furiozecon de la usonaj reakciuloj. Sed cxiuj provoj de la reakciuloj cxinaj kaj fremdaj por malebligi al la cxina popolo gajni venkon estas destinitaj al malsukceso. Demokratio estas la cxefa fluo en la mondo hodiaux, dum la kontrauxdemokratia reakcio popola demokratio, sed gxi neniam povos farigxi la cxefa fluo. Hodiaux ankoraux sin trovas en la malnova mondo tri grandaj kontrauxdiroj, kiel Stalin montris antaux longe: unue, la kontrauxdiro inter la proletaro kaj la burgxaro en la imperiismaj landoj; due, la kontrauxdiro inter la diversaj imperiismaj potencoj; kaj trie, la kontrauxdiro inter la koloniaj kaj duonkoloniaj landoj kaj la imperiismaj metropolaj landoj.[3] Ne sole ankoraux ekzistas tiuj cxi tri kontrauxdiroj, sed ili farigxas ecx pli akraj kaj pli disvastigitaj. Pro la ekzisto kaj kresko de tiuj kontrauxdiroj, kvankam sin trovas nun reakcia kontratifluo kontraux Sovetunio, komunismo kaj demokratio, tamen gxi fine estos venkita iam estonte.

Cximomente estas okazigataj du kongresoj en Cxinio, nome la Sesa Tutlanda Kongreso de Kuomintango kaj la Sepa Tutlanda Kongreso de la Komunista Partio. Ili havas tute malsamajn celojn: la celo de unu estas ekstermi la Komunistan Partion kaj cxiujn aliajn demokratiajn fortojn en Cxinio kaj tiel treni Cxinion en mallumon; la celo de la alia estas faligi la japanan imperiismon kaj gxiajn lakeojn, la cxinajn feuxidajn fortojn, konstrux nov-demokratian Cxinion kaj tiel konduki Cxinion al lumo. Tiuj cxi du linioj batalas unu kontraux la alia. Ni firme kredas, ke gvidata de la Komunista Partio de Cxinio kaj direktata de la linio de gxia Sepa Kongreso, la cxina popolo akiros plenan venkon, dum la kontrauxrevolucia linio de Kuomintango neeviteble malvenkos.

KLARIGOJ
1. Vd. la rakonton pri montotranslokigo fare de Malsagxa Avo en Liezi.

2. Patrick J. Hurley, unu el la reakciaj politikistacxoj de la Respublika Partio de Usono, estis nomita usona ambasadoro al la kuomintanga registaro je la fino de 1944. Pro sia subteno al la kontrauxkomunista politiko de Cxiang Kajsxek, li renkontis firman oponon de la cxina popolo kaj estis devigita rezigni en novembro 1945. La publika deklaro de Hurley kontraux kunlaboro kun la Komunista Partio de Cxinio aludas pri lia parolo cxe jxurnalista konferenco de la Usona Sxtata Departemento en Vasxingtono je la 2-a de aprilo 1945. Por detaloj vidu "La Dueto de Hurley kaj Cxiang Kajsxek Jam Bankrotis" en tiu cxi volumo.

3. Vd. J. V. Stalin, "Pri la Fundamentoj de Leninismo", parto 1, "La Historiaj Radikoj de Leninismo".
  
  
  

 
 
indianmaoist.blogspot.com
顶端 Posted: 2011-07-01 10:12 | 3 楼
bookworn
级别: 新手上路


精华: 0
发帖: 30
威望: 40 点
红花: 300 朵
贡献值: 0 点
在线时间:37(小时)
注册时间:2012-03-06
最后登录:2013-03-22

 

Tre tankas vin.
  
  
  

 
 
顶端 Posted: 2012-03-15 22:23 | 4 楼
帖子浏览记录 版块浏览记录
中国文革研究网 » CR DOCUMENTS
 
 

Total 0.016928(s) query 4, Time now is:06-20 13:41, Gzip enabled
Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate © http://wengewang.tk